Polityka miedzynarodowa blog

W polityce międzynarodowej funkcjonuje język dyplomatyczny, który ocenia się kulturą i grą wypowiedzi. Ale prócz tego wynosi on wszystek szereg sformułowań, jakie w możliwość zawoalowany oddają intencje mówiącego. Trzeba móc je odczytać w sposób prawidłowy, co nie zwykle jest oczywiste dla odbiorców. Politycy z dalekich krajów wygłaszają publicznie przemówienia i orędzia skierowane do słuchaczy z drugich obszarów językowych. W owej formy ważną rolę pełni tłumacz. Z niego w olbrzymiej ilości zależy odbiór przekazu. Wymaga on nie tylko znać perfekcyjnie język mówcy, ale i powinien mieć sporą myśl o sytuacji politycznej i układach międzynarodowych.

Jaka forma tłumaczeń w dyplomacji jest wielokrotnie używana? Najlepszą metodą przekładu takich przemówień są tłumaczenia konsekutywne. Nie występują one na bieżąco czyli równolegle do wypowiedzi, jednakże w przerwach pomiędzy krótszymi czy dłuższymi partiami tekstu. Tłumacz uważa zbyt zadanie streścić słuchaczom dane fragmenty, z uwzględnieniem ich pełnego pomysłu i uwypukleniem najważniejszych aspektów. Niestety stanowi wtedy łatwe, bo każdy język zawiera idiomy, czyli zwroty, jakich nie da się przetłumaczyć dosłownie, lecz w środek odpowiedni do całego kontekstu. Język dyplomacji obfituje i w rozliczne metafory i ogólniki, które tłumaczenia konsekutywne muszą skierować do budowy bardziej dosłownej, dostępnej dla klientów na różnym poziomie. A dodatkowo tłumaczenia konsekutywne muszą być wolne od nadinterpretacji.

Kto powinien spełniać tłumaczenie?

Źródło:

Osoby prowadzące tłumaczenia pragną pamiętać sporą energia do błyskawicznej analizy treści, wyboru najważniejszych informacji, skonstruowania wypowiedzi składnej i dokładnie oddającej rzeczywistą intencję mówcy. Toż istotna uwaga tłumacza w jego funkcji na scenie międzynarodowej. Tłumaczenia konsekutywne w chłodnych okolicznościach wykonują eksperci z ciepłym doświadczeniem. Zajmują oni wypracowane metody zapamiętywania treści lub notowania ich w strukturze skrótowych znaków dla jednych słów, albo symboli zaznaczających intonację, akcentację lub podkreślenia kluczowych haseł. Dzięki temuż są w stopniu oddać swojej opinie dynamikę podobną do systemu mówcy. A to tłumaczenia konsekutywne to przekład ustny, skondensowany i dlatego zazwyczaj mniejszy od oryginalnego tekstu, oddający kwintesencję treści oraz tok myślowy mówcy a zarazem jego myśli.