Technologia gastronomiczna dzial drob

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego stanowiska jest faktem, którego podstawowym celem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie systemów ochronnych i urządzeń, które brane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede każdym określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a dodatkowo sposoby wykazywania zgodności z pewnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Ważną wartość w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współprac z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Zgodnie z regułą, jeżeli towar jest dokładny z normą to domniemywa się jego współpracę z ważnymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz sposobów ochronnych podawanych w okolicach zagrożonych wybuchem otrzymują się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, myśleniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wychodzących z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z wymaganiami producent musi wspominać o tym by zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez urządzenia oraz style ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia a sposoby ochronne powinny być naprawdę zaprojektowane, by jak najlepiej zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być konstruowane ze nauką wiedzy technicznej. I ilości oraz podzespoły urządzeń muszą działać bezpiecznie i zgodnie z poradą producenta. Każde urządzenie, system ochronny i aparatura powinno posiadać oznakowanie CE. Materiały stosowane do budowy urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą być łatwopalne. Między nimi a treścią nie mogą być żadne reakcje, jakie potrafiły doprowadzić potencjalny wybuch. Urządzenia a sposoby ochronne nie mogą doprowadzić uszkodzenia lub innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, że w finału ich wykonywania nie powstaną za wysokie temperatury i promieniowanie. Nie potrafią wykonywać zagrożeń elektrycznych i nie mogą wykonywać sytuacji niebezpiecznych.